SMMC MINPRO - Przykłady

Myjnia złota w Gwinei, Afryka

Ten kompletny zakład SMMC funkcjonował i produkował złoto już po 7 dniach od przybycia do lesu w Gwinei.

Tantalit/ Columbit Zakład w Nigerii, Afryka

Ten zakład przetwarzający 15 ton/h został dostarczony do Nigerii do produkcji koncentratu tantalitu i columbitu. Zakład był funkcjonował już po 20 dniach od przybycia na miejsce w Nigerii.

Następujące moduły zostały zainstalowane w tym SMMC:

 • Sekcja kruszenia:
  • Pół mobilne kruszarki pierwotne,
  • jednostka wtórnego kruszenia szczękowa,
  • trzecia kruszarka- udarowa (Barmac),
 • potrójny przesiewacz pokładowy,
 • sekcja koncentratu:
  • koncentrator Knelsona,
  • koncentratory spiralne,
  • stoły koncentracyjne,
  • zagęszczacz lamelowy.

Grawimetryczny koncentrator złota, Magadan, Rosja.

Jest to koncentrator złota 20 ton/ godz ulokowany w Magadan, Rosja. Ten kompletny zakład funkcjonował po upływie 27 dni po przybyciu sprzętu na miejsce. Zawarte w tym SMMC są:

 • Sekcja kruszenia
  • dwie kruszarki szczękowe,
  • kruszarka udarowa (Barmac),
  • dwa podwójne przesiewacze pokładowe,
 • sekcja koncentratu:
  • młyn,
  • bateria hydrocyklonów,
  • przesiewacz Derrick,
  • trzy Koncentratory Knelson.
 • agregat pompowy,
 • laboratoryjny koncentrator do końcowego oczyszczania koncentratu złota,
 • Diesel/generator elektryczny.