HYDRAULICZNY ROLKOWY MŁYN MINPRO

Hydrauliczny młyn walcowy MINPRO jest najlepszym młynem dla małych i odległych lokalizacji. Fakt braku przenoszących ciężar młyna łożysk przy kołnierzach młyna powoduje mniejsze koszty utrzymania. Cały ciężar młyna  utrzymywany jest na rolkach oraz wałach napędowych.

Zwykła konfiguracja posiada 4 wały z rolkami, gdzie jeden z nich spełnia funkcję napędowego i jest połączony z hydraulicznym silnikiem. Kolejnym typowym układem są 2 niezależne wały napędowe.

Zależnie od rozmiarów młyna oraz jego zapotrzebowania w energię możemy zaproponować 2, bądź 4 nośne wały, które mogą być napędzane przez 1, 2 lub 4 hydrauliczne silniki.