SMMC MINPRO - APLIKACJE

Aplikacje

Przetwarzanie małych ilości kruszcu

SMMC MINPRO mogą być dostosowane do danego procesu na niewielką skalę. Jest łatwy w transporcie, montażu, a także demontażu i przemieszczeniu w razie potrzeby.

Wykonywanie badań na miejscu

Wykorzystując SMMC MINPRO Twoja firma może łatwo wybudować kompletny zakład w ciągu kilku dni, w dowolnym miejscu. Zapewnia to wyjątkową okazję do wykonania  badań pełnej skali na miejscu przy użyciu prawdziwej próbki z kamieniołomu, czy kopalni. Daje to bezcenne informacje na temat projektu, tak aby Twoja firma mogła zacząć inwestycję.

Po zakończeniu można złożyć cały zakład w ciągu kilku dni i wysłać go do nowej lokalizacji, gdzie jest to potrzebne.